Обратно към публикации Полезно

Документи за прехвърляне на имот

25.05.2023 support
Документи за прехвърляне на имот - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Прехвърлянето на имот е специфична част от имотните сделки, която често включва редица особености и стъпки. За това е препоръчително да разполагате с опитен експерт, който да ви насочва през процеса. Това може да бъде доверен юрист или вашият личен брокер.

За прехвърляне на имот при покупко-продажба, наследяване или делба ще трябва да подготвите:

Първият документ, който ще трябва задължително да извадите е Удостоверение за данъчна оценка на имота. То се издава от съответната община по адрес на имота, дирекция „Общински приходи“. Преди да ви бъде издадено удостоверението ще трябва да заплатите всички дължими данъци и такси на имота и да представите съответната квитанция за това.

За прехвърляне на имот ще ви бъдат необходими също:

  • Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето не може да присъства;
  • Удостоверение за семейно положение от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
  • Удостоверение за сключен брак или съдебно решение за развод;
  • Удостоверение за липса на задължения към момента на прехвърлянето;
  • Удостоверение за липса на тежести върху имота от Агенцията по вписванията;
  • Договор за покупко-продажба, ако имотът се придобива чрез покупка;
  • Акт за смърт на наследодател, в случай че имотът се придобива по наследство;
  • Удостоверение за наследници;
  • Завещание;
  • Скица на имота, ако към него принадлежи дворно място или парцел от Агенция по геодезия, картография и кадастър;

Подготовката на нужната документация е най-важният етап от имотните сделки. За това, ако не сте запознати с това, което ви необходимо е преоръчително да се консултирате с юрист. Повече за прехвърлянето на имот ще научите тук.