Обратно към публикации За продавачи

През какви етапи минава сделката с недвижим имот

24.01.2023 support
През какви етапи минава сделката с недвижим имот - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

В днешната тема искаме да ви преведем изцяло през всеки един отделен етап, съпътстващ всяка сделка с недвижим имот. Така ще сте наясно как точно протичат процесите преди, по време и след сключването на сделката, какви са вашите задължения, както и защо се препоръчва да се доверите на експертен съвет при този вид сделки.

Търсене на правилния имот или потенциален купувач

Ако търсите имот, задачата на вашия брокер е да открие правилния за вас, според вашите нужди, изисквания и предпочитания. За нас от Имоти Премиер е важно да се съобразяваме с вашите желания, за това винаги ви питаме какво точно търсите. Въз основа на вашите отговори правим проучване и се насочваме към имотите, готови да ви предложат точно това, от което се нуждаете в новия си дом.

Имоти Премиер помага на всеки продаващ имота си да осъществи сделката по-бързо и безопасно. Нашата мисия е да направим жилището, което предлагате видимо и леснодостъпно за всеки търсещ дом. За целта ни помага обширната база данни, която ни свързва с хиляди купувачи всеки ден.

След като открием правилния дом за вас или купувач за продавания имот, следва да преминем към същинската част – етапите на покупко-продажба.

Уточняване на юридическата част

Преди подписването на какъвто и да било договор задължително се прави справка за състоянието на имота, както и дали върху него има наложени някакви тежести.

Юридическият отдел на Имоти Премиер има за цел да провери:

  • Какъв е статута на конкретното недвижимо имущество – дали са спазени всички законови норми, издадени са необходимите нормативни актове и имотът е съвместим за използване по предназначение;
  • Дали върху имота има наложени тежести – запори, ипотеки и т.н., които да се прехвърлят върху купувача;
  • Дали всички документи, необходими за прехвърлянето на собствеността са налични;
  • Семейното състояние на продавача при придобиване на имота, в случай ако е физическо лице или да се направи справка в Търговския регистър за юридическо лице;

Изготвяне на предварителен договор

След като върху имота няма тежести или неуредени въпроси относно собствеността и наличната необходима документация, следва да се премине към подписването на предварителен договор. Самото сключване на такъв не е задължително, а само препоръчително. Целта на предварителния договор е да подсигури купувача, че до финализиране на сделката ще се достигне и то при предварително договорените условия. В предварителния договор се описва всичко, свързано със сделката и имота, както и краен срок, в който трябва да се подпише нотариален акт.

При сключването на предварителен договор купувачът следва да плати капаро – обикновено 10% от договорената цена за имота. Възможно е страните да си договорят предплащане в различен размер или дори без да има такова, тъй като то няма задължителен характер.

Изготвяне на предварителен договор

В случай на неизпълнение на една от страните по договора има санкции и според чл. 19 ал.3 от ЗЗД, ощетената страна може да предяви съдебен иск за обявяване на предварителния договор за окончателен.

Имоти Премиер ви съветва да подписвате предварителен договор за да се предпазите от ощетяване и загуба на ценно време.

Изповядване на сделката – финалната част

Всяка сделка с недвижим имот завършва с подписването на окончателния договор в нотариална форма. Прехвърлянето се извършва пред нотариус, с присъствие на двете страни по сделката и в района, в който се намира имота. При подписването на нотариалния акт следва да бъдат представени всички документи за собственост, наследство, проект, справка за липса на наложени тежести и т.н.

В практиката е прието по време на изповядването на сделката да се плати и предварително договорената продажна цена или оставащия процент от нея, ако преди това е предплатено капаро. Ако сумата по сделката не надвишава 10 000 лв., тя може да платена и в брой. В случай, че сумата е по-голяма по закон плащането трябва да бъде осъществено по банков път.

След сключването на сделката нотариалния акт се вписва в Имотния регистър на съответната община.

Прехвърляне на собствеността на имота

Обикновено владението на имота се предава още при подписването на нотариалния акт, но този въпрос подлежи на уговорка. По закон собствеността се прехвърля веднага на купувача с подписването на окончателния договор, въпреки че продавача може да запази владението за кратък период от време при наличие на предварителна договорка между страните.

При окончателното прехвърляне на собствеността е необходимо да се сключи приемо-предавателен протокол. В него следва да се отрази какво е състоянието на имота в момента на неговото предаване, както и да се опишат наличието на дефекти и повреди. Тъй като приемо-предавателния протокол няма задължителен характер, прехвърлянето на имота се счита от момента на предаването на ключовете. В тази ситуация е прието да се счете, че имотът е предаден в добро състояние, без липси и щети.

Сделките с недвижими имоти са едни от най-предизвикателните в практиката. За това нашият съвет е да откриете доверен партньор, който да ви съпътства през отделните етапи и да ви помогне да сключите успешна сделка, без рискове.