- 
Bulgarian
 - 
bg
English
 - 
en
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Russian
 - 
ru

Общи условия

Правила за ползване

“Имоти Премиер” АД предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия:
Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. “Имоти Премиер” АД си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 22 февруари 2021 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Конфидициалност

Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте. Виж повече тук.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на “Имоти Премиер” АД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на “Имоти Премиер” АД

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от “Имоти Премиер” АД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от “Имоти Премиер” АД

Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на “Имоти Премиер” АД

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла, визирайки цени и описания на имоти. “Имоти Премиер” АД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as is’ and ‘as available’ basis без никакви изрични или implied гаранции. “Имоти Премиер” АД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

“Имоти Премиер” АД НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

Търговски марки

Invest Time е търговска марка на “Имоти Премиер” АД
Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на “Имоти Премиер” АД във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка на Invest Time, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с “Имоти Премиер” АД

Информация от трети лица

“Имоти Премиер” АД приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на “Имоти Премиер” АД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.

Обади се