Обратно към публикации За купувачи

Покупка на имот без Акт 16 – рисковете и как да се предпазим

19.01.2023 support
Покупка на имот без Акт 16 – рисковете и как да се предпазим - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Нерядко при имотните сделки на зелено покупката се осъществява в ранен етап, още преди издаването на Акт 16. Това е и един от най-важните документи, на който задължително трябва да обърнете внимание, тъй като той удостоверява дали строително-монтажните дейности по сградата са приключили и тя е годна за експлоатация.

Имоти без издаден Акт 16 се водят все още на етап строеж според закона, дори и привидно да изглеждат завършени. Самото забавяне на издаването може да индикира сериозни проблеми с проекта и реалното строителство. Това може да доведе до редица неудобства за вас като купувач, ето защо в следващите редове следва да посочим как да се предпазите.

Живот в имот без издаден Акт – Какво трябва да знаете?

Нанасянето в жилище без Акт 16 не е проблем. Той идва тогава, когато ви се наложи да се включите към електроразпределителната мрежа и ВиК дружеството. Без издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация към имота ви не могат да бъдат открити индивидуални партиди за отчитане на потреблението.

Решението е използване на промишлен ток, което обаче е твърде скъпа алтернатива и вкарва собствениците в сериозен преразход.

Как да разбера дали жилището, което съм си харесал има Акт 16?

Дали даден имот разполага с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация можете да проверите в Дирекцията за национален строителен контрол. Задачата на вашия брокер също е да провери за наличието на всички необходими документи на имота, включително и дали има издаден Акт 16, така че вие да не се ангажирате допълнително.

Как да разбера дали жилището, което съм си харесал има Акт 16?

Издаване на Акт 16 – Процедура и изисквания

Когато са завършени всички строително-монтажни дейности следва да се изиска назначаването на Държавна приемателна комисия от възложителя на проекта. Необходимо е ръководител строителен надзор да изготви окончателен доклад, към който се прилагат разрешение за строеж, протокол за строителна линия, отделните нива на сградата, мерки на строителната площадка и констативен акт, издаван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, удостоверяващ че строителството отговаря на предварително представения проект.

Ако всичко е извършено както трябва, след като събраната комисия дойде на оглед тя ще констатира завършването на строителството и ще въведе имота в експлоатация по законен ред, с издаването на Акт 16.

Имоти Премиер ви съветва винаги да проверявате какви документи има издадено жилището, което сте си набелязали, особено ако то все още е в етап на изграждане. Липсата на важни документи при сделките с имоти на зелено могат да се окажат сериозен риск за купувачите, за това е препоръчително да се доверите на опитен брокер, който да ви преведе сигурно и безпроблемно през етапите на покупко-продажбата на недвижим имот.

Мислите ли за покупка или продажба на имот? Нашият БРОКЕР НА МЕСЕЦА - Живомир Алатов е на ваше разположение: alatov@imotipremier.com

【 Попитайте сега: 0879 59 00 82