- 
Bulgarian
 - 
bg
English
 - 
en
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Russian
 - 
ru
Обратно към публикации Полезно

Делба на имот между роднини – каква е тя?

20.06.2024 Imotipremier
Делба на имот между роднини – каква е тя? - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Делбата на имот се налага често, когато съсобствениците срещат затруднения при управлението на имуществото. В такива ситуации разделението се явява като решение, което дава възможност на всеки от тях да притежава реален дял от имота. Процесът на разделение, независимо дали се извършва доброволно или принудително, представлява комплексна задача, която изисква специализирани знания и внимателно планиране. Ето какво ви очаква, ако сте изправени пред тази задача.

Как се придобива собственост?

Когато говорим за съсобственост на имот, трябва да знаем, че тя възниква, когато един имот принадлежи на повече от едно лице. Този тип собственост може да възникне по много начини – чрез обща покупка на имот, наследяване на имущество с няколко наследника и т. н.

Всеки, който е съсобственик на имот, има правото да използва този имот заедно с другите съсобственици. Ако обаче само един или някои от тях използват имота, другите имат право на обезщетение. Освен това, всички съсобственици са задължени да споделят разходите за имота. Ако един собственик поеме всички разходи, другите трябва да му възстановят съответната част от тези разходи.

Неразбирателството и неудобствата, свързани със съсобствеността на имот, често водят до желанието на собствениците да прекратят съсобствеността и да разделят имота.

Защо е необходима делбата на имот?

Делба на имот – какво означава?

При делбата на имот между роднини, всеки един от тях трябва да получи правото на изключителна собственост върху определена част от цялото имущество.  Важно е да се подчертае, че не винаги е възможно да се извърши делба. Например, такава не може да се осъществи по отношение на имот, който е притежание на съпрузи в режим на имуществена общност.  Когато двама души влизат в брак, те могат да изберат какъв ще бъде режимът на техните имуществени отношения.  Ако не е направен такъв избор, за тяхното имущество, придобито по време на брака, се прилага режим на общност. Освен това, някои видове имоти, като например общите части на етажната собственост или имотите, които са част от гражданско дружество, не могат да бъдат разделяни поради специфичните им правни особености.е способ за прекратяване на съсобствеността. 

Когато става въпрос за делба на имот, това най-често се случва при роднине, след смърт на родител или настойник, също така и когато имотът е съсобствен с няколко наследници или сънаследници. Това може да включва апартаменти, къщи или земеделски земи. Имайте предвид, че всеки от съсобствениците може да поиска делба на имота, когато сметне за подходящо, независимо от съгласието на другите. 

Видове делба

Делба на имот може да се осъществи по два начина – доброволно или съдебно, в зависимост от съгласието на съсобствениците. Предпочитаният метод обаче е доброволното уреждане, тъй като той обикновено е по-бърз и по-лесен за осъществяване. В случай на несъгласие обаче, единствената опция е делбата да се реши чрез съдебен процес.

Доброволна делба

При доброволната делба, съсобствениците подписват договор, с който се споразумяват за разпределението на имота. Важно е да се отбележи, че ако някой от тях не получава нищо, делбата не е валидна и съсобствеността не се прекратява.

След доброволната делба, съсобствениците могат да придобият право на собственост върху определен имот или имоти, да уредят ограничено вещно право или да получат компенсация в пари, имоти или други активи. Важно е да се отбележи, че ако някой от съсобствениците е получил нещо предварително, то това трябва да е ясно и изрично посочено в договора за делба.

Заверен от нотариус, договорът за делба се регистрира в Имотния регистър, като това гарантира законността и валидността му.

Съдебна делба

Когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие относно делбата на имуществото, се налага образуването на съдебна делба. Това представлява процес, при който съдът решава как да бъде разделен имотът, за да се прекрати съсобствеността.

Първата фаза от процедурата цели да се установи съсобствеността и да се определи дяловете на всеки съсобственик. Съдът изследва произхода на имотите и правата на всеки съсобственик върху тях, като взема предвид как са били придобити, дали са наследствени или собствени сделки. В тази част от делбата могат да се представят и допълнителни искове, като например оспорване на завещания или дарения.

След като са установени фактите, се преминава към втората фаза на делбата, която има за цел да прекрати съсобствеността. Ако всеки съсобственик може да получи поне един имот, се съставя разделителен протокол, който определя дяловете на всеки. В случай на недостатъчно имущество за делба, съдът решава да продаде имотите на публична продан, като разпределя приходите между съсобствениците.

Каква е разликата между доброволна и съдебна делба на имот?

Кой колко получава при делба?

Обикновено разпределението се определя според закона за наследството.

 • Децата на починалия – равни части
 • Родителите, при липса на деца
 • Братя и сестри – по равни части, когато липсват децата и родителите
 • Баби и дядовци получават една трета, а братя и сестри две трети, при липса на деца и родители
 • Преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете;
 • Ако съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, получава половината от наследството, ако е преди да изминат десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. 

Какви такси се заплащат по време на делба?

При доброволна делба

 • Такса при нотариуса по чл. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД
 • Такса за нотариална услуга за подаване на декларация по чл.25 от СК и чл.264 от ДОПК
 • Разходи за изготвяне на договор за доброволна делба – спрямо 0,1% от сбора на данъците, начислени върху целия регистриран имот.

При съдебна делба

 • Държавна такса към съответния съд, която обикновено е 4% от стойността на имота
 • Вписване в Агенцията по вписванията –  определя върху цената или оценката на иска, като минималната такса е 10 лв. 
 • Разноски за съдебни действия
 • Такси за адвокатски услуги

Кога делбата е нищожна?

Съдебната делба или доброволната делба могат се обявяват за нищожни, когато някой от съсобствениците е лишен от участие в процеса. Според чл. 75, ал. 2 ЗН, ако делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е нищожна. От този момент всеки от съсобствениците може да инициира нова делба.

Делбата на имот изисква внимателно обсъждане, планиране и често юридическа помощ. Важно е да се разбере какви са правата и задълженията на всеки участник, както и процедурите и разходите, свързани с процеса.

Мислите ли за покупка или продажба на имот? Нашият БРОКЕР НА МЕСЕЦА - Йордан Иванов е на ваше разположение: y.ivanov@imotipremier.com

【 Попитайте сега: 0879 59 00 53

Често Задавани Въпроси:

Делбата на имот е необходима, когато имотът принадлежи на повече от един собственик и те решат да разделят собствеността си или когато настъпи нуждата да се прекрати съсобствеността поради различни причини.
Доброволната делба се извършва чрез споразумение между съсобствениците, докато съдебната делба се осъществява по съдебен ред, когато съсобствениците не могат да постигнат съгласие.
Споровете, възникнали по време на делбата на имот, могат да се решат чрез съдебни производства, преговори между страните или чрез медиация, в зависимост от конкретната ситуация и предпочитанията на участниците.
Основните етапи на процеса на делба на имот включват определяне на съсобствеността, установяване на дяловете на съсобствениците, избор на начин за делба (доброволна или съдебна), съставяне на разделителен протокол и, ако е необходимо, продажба на имота.
Разноските свързани с делбата на имот включват съдебни такси, такси за вписване на съдебни решения, адвокатски хонорари, такси за оценка на имота и др.

Оценка на Статията:

5.0
(2 Отзива)
5
(2)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Отзиви за статията

Нина Христова

Разбрах, че делбата на имот не е толкова сложна, колкото смятах. Много полезна информация!

11 юли 2024

Георги Шопов

Подготвихте ме добре за целия процес. Благодаря за ясните обяснения!

27 юни 2024

Напиши отзив за Делба на имот между роднини – каква е тя?

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.
 • Избрани имоти

  Продава
  Код: 347194
  € 43 000
  350 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345331
  € 225 000
  360 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 338029
  € 118 000
  110 м2 4-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336923
  € 499 000
  580 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333642
  € 230 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333391
  € 1 100 000
  5516 м2 Парцел
  Бургас, област, гр.Царево
  Продава
  Код: 333347
  € 79 990
  880 м2 Парцел
  Варна, Левски
  Продава
  Код: 333034
  € 120 000
  10000 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Рогачево
  Продава
  Код: 330258
  € 310 000
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328423
  € 0
  6000 м2 Земеделски имот
  Добрич, област, с.Кранево
  Продава
  Код: 328376
  € 51 990
  85 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328360
  € 103 000
  75 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област

  Още топ имоти

  Продава
  Код: 359463
  € 189 990
  165 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Отдава
  Код: 359012
  € 600
  380 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 358607
  € 134 900
  97 м2 4-стаен
  Варна, Възраждане 2
  Продава
  Код: 358524
  € 99 900
  78 м2 2-стаен
  гр.Каварна, Добрич, област
  Продава
  Код: 357901
  € 440 000
  223 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 357900
  € 287 000
  180 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 357818
  € 189 000
  170 м2 Къща
  Варна, област, с.Куманово
  Продава
  Код: 357513
  € 99 900
  140 м2 Къща
  Добрич, област, с.Гурково
  Продава
  Код: 356919
  € 469 000
  297 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 356105
  € 47 000
  48 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 355274
  € 349 000
  148 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354769
  € 49 990
  50 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354560
  € 16 900
  105 м2 Къща
  Добрич, област, с.Конаре
  Продава
  Код: 354484
  € 398 000
  258 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354019
  € 265 000
  224 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 351783
  € 130 000
  120 м2 3-стаен
  Добрич, Център
  Продава
  Код: 351781
  € 95 000
  66 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 351779
  € 350 000
  210 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349679
  € 82 000
  80 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349635
  € 230 000
  187 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349631
  € 190 000
  162 м2 Къща
  Добрич, област, с.Оброчище
  Продава
  Код: 349269
  € 58 500
  731 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349221
  € 65 000
  531 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347677
  € 109 990
  165 м2 3-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347196
  € 47 000
  410 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347194
  € 43 000
  350 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345674
  € 155 000
  340 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345331
  € 225 000
  360 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345234
  € 149 900
  162 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 344170
  € 66 900
  69 м2 2-стаен
  Варна, Кайсиева градина
  Продава
  Код: 343429
  € 79 000
  1174 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 343140
  € 125 000
  55 м2 2-стаен
  Варна
  Продава
  Код: 339408
  € 123 000
  130 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 338029
  € 118 000
  110 м2 4-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 337915
  € 495 000
  590 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336923
  € 499 000
  580 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336178
  € 85 000
  85 м2 Къща
  Варна, област, с.Круша
  Продава
  Код: 336167
  € 1 278 860
  11626 м2 Парцел
  Варна, Западна пром. зона
  Продава
  Код: 334581
  € 330 000
  223 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 334579
  € 220 000
  117 м2 3-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333707
  € 125 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333642
  € 230 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333391
  € 1 100 000
  5516 м2 Парцел
  Бургас, област, гр.Царево
  Продава
  Код: 333347
  € 79 990
  880 м2 Парцел
  Варна, Левски
  Продава
  Код: 333034
  € 120 000
  10000 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Рогачево
  Продава
  Код: 331812
  € 51 800
  1950 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Камен бряг
  Продава
  Код: 330258
  € 310 000
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 330122
  € 259 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328423
  € 0
  6000 м2 Земеделски имот
  Добрич, област, с.Кранево
  Продава
  Код: 328376
  € 51 990
  85 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328360
  € 103 000
  75 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 324744
  € 216 000
  5400 м2 Парцел
  Варна, Виница
  Продава
  Код: 322575
  € 180 000
  Магазин
  Варна
  Продава
  Код: 322200
  € 116 160
  132 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 320091
  € 514 990
  758 м2 Къща
  Варна
  Продава
  Код: 319695
  € 135 000
  Магазин
  Варна
  Обади се