Обратно към публикации Полезно

Колко струва прехвърляне на имот

08.05.2023 support
Колко струва прехвърляне на имот - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Колко ще ви струва самото прехвърляне на недвижим имот зависи от избрания начин. Като най-сигурен, но и с най-голям процент разход се нарежда прехвърлянето чрез покупко-продажба, а най-изгодно си остава прехвърлянето на собственост посредством дарение. Някъде по средата се нарежда наследяването, придобиването чрез завещание, делба или като обезщетение.

Запознайте се подробно с отделните начини за прехвърляне на имот

Кои са разходите при прехвърляне на имот?

Основен фактор при определянето на цената за прехвърляне на собствеността е обявената стойност на недвижимия имот – тази, посочена по нотариален акт. Стойността може и да бъде договорена между страните или да бъде осъществена върху предварително определената данъчна оценка на имота. Освен нея ще бъде необходимо да се подготвите и за:

Плащане на дължима нотариална такса

Колко струва прехвърляне на имот

Определя се индивидуално според съответния ценоразпис на избрания от вас нотариус, като зависи от материалния интерес по сделката. Примерни стойности можете да видите в Тарифата за нотариални такси, посочена в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Важно е да споменем, че размера на таксите се определя спрямо стойността на имота и може да се променя според дните от годината.

Данък добавена стойност (ДДС)

Начислява се върху индивидуално определения размер нотариална такса и е задължителен при прехвърляне на собствеността на нови жилища, сделки на зелено и други, според ЗДДС.

Такса за вписване

Дължи се към Агенцията по вписванията, като размерът и е около 0,1% от стойността на имота по сделката, но не по-малко от 10 лв.

Банкови задължения

Размерът им се определя индивидуално от всяка банкова институция, за това е желателно предварително да се запознаете с условията и таксите, дължими при прехвърляне на собственост.

Местен данък

Освободено от заплащане на местен данък е прехвърлянето на имот между преки наследници по първа и втора линия – родители, деца, внуци, баби и дядовци. За всички останали размерът на дължимия данък се определя от съответната община по местонахождение на имота.

Имате въпроси относно дължимите такси за прехвърляне на имот? Екипът на Имоти Премиер е на разположение да ви съдейства. Консултирайте се с експертите в сферата на недвижимите имоти!