Обратно към публикации Полезно

Отдаване на апартамент под наем – какви данъци дължите?

06.10.2022 support
Отдаване на апартамент под наем – какви данъци дължите? - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

През последните месеци все по-популярна е покупката на имоти с цел отдаване под наем. Преди да преминете към тази стъпка обаче е необходимо да се запознаете с всички данъци, които ще бъдете задължени да заплатите, както и да научите как ще се облага и доходът ви, получен вследствие на отдаването на жилище под наем.

Дължа ли данък за отдаване на имот под наем?

Краткият отговор е да. Получаването на доходи от отдаването на жилище под наем от физически лица подлежи на облагане, съгласно чл. 31 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Плащането на данъка се осъществява от вас, като наемодател, а не от наемателя на имота за разлика от други трудови и извънтрудови правоотношения, тъй като при тях данък се удържа от лицето, изплащащо дохода.

Какъв е размерът на данъка върху доходите от наем?

Какъв е размерът на данъка върху доходите от наем?

Стойността на данъка е 10% от брутната стойност на наема, като по норматив се приспадат 10% за разходи. И за да ви стане по-ясно, следва да дадем пример: Ако получавате наем за имот на стойност 400 лв., от него се приспадат 10% разходи в размер на 40лв. Калкулираме сумата 360лв., която реално ще бъде обложена с 10% данък, от което излиза че дължите 36 лв. данък за всеки месец от годината.

Необходимо е да обърнем внимание, че ако подадете навреме своята годишна данъчна декларация, то можете да се възползвате от 5% отстъпка данъчно облекчение за цялата дължима сума, ако тя не надвишава 500 лв.

Срокове за деклариране и внасяне на данъци – особености

  • Не трябва да имате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение към момента на декларирането на дохода;
  • Трябва да подадете данъчна декларация по електронен път до 31 март следващата година от получаването на дохода;
  • Внасянето на данъка трябва да се случи до 31 март следващата година;
  • Длъжни сте, освен годишна данъчна декларация да внасяте и декларации за облагане с авансов договор на всеки 3 месеца;

Какво е авансов данък и кога се дължи?

В случаите, когато отдавате безвъзмездно имущество за използване дължите т. нар. авансов данък. Неговата стойност се определя от разликата между облагаемия доход, който разяснихме малко по-нагоре и вашите осигурителни вноски, които като самоосигуряващо се физическо лице сте длъжни да заплатите.

Както вече споменахме, декларация за авансов данък се подава на всеки 3 месеца, както следва:

  • Първо тримесечие – до края на април;
  • Второ тримесечие – до края на юли;
  • Трето тримесечие – до края на октомври;

Вноските по авансовия договор трябва да бъдат направени до 15-ти ден от месеца, който следва тримесечието, в което сте придобили дохода. Например, ако от началото на годината получавате доходи от наем, то е нужно да направите първата вноска авансов данък до 15 април същата година. Паричните суми е необходимо да преведете по банковата сметка на НАП, като уточните вашия постоянен адрес като наемодател.

Трябва да знаете, че авансов данък не се дължи за четвъртото тримесечие, тъй като съгласно закона през този период е необходимо да внесете и годишната си данъчна декларация – от 10 януари до 30 април следващата година от получаването на дохода.

Какво е авансов данък и кога се дължи?

Какво ще се случи, ако не плащам дължимите данъци?

Като наемодател сте длъжни да декларирате дохода си пред НАП като физическо или юридическо лице. В случай, че не го направите в упоменатите срокове, подлежите на глоба в размер от 500 до 1000 лева. При повторни нарушения може да се стигне и до имуществени санкции от страна на контролните органи.

Важно е да знаете, че носите и отговорност за предоставянето на невярна информация при декларирането на дохода си от наем. Така, че ако изберете да смалите стойността на наема, който получавате, отново може да бъдете санкционирани, като в тези случаи размерите на глобите са от 1000 до 2000 лева.

За да избегнете глоби и по-тежки санкции от страна на контролните органи на НАП е необходимо да отделите малко време, да се запознаете с дължимите данъци и условията за тяхното плащане и да поемете отговорност с навременното изплащане на дължимото.