- 
Bulgarian
 - 
bg
English
 - 
en
German
 - 
de
Hungarian
 - 
hu
Russian
 - 
ru
Обратно към публикации Полезно

Придобиване на имот по наследство

17.06.2024 Imotipremier
Придобиване на имот по наследство - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Недвижим имот по наследство е имот, който се прехвърля на наследници след смъртта на предишния собственик. Имотът може да бъде всякакъв вид –  къщи, апартаменти, парцели, земеделски земи и др. Прехвърлянето на наследствен имот може да включва различни процедури и правни аспекти. В статията ще ми обясним стъпките, през които трябва да минете, за да спазите законовите изисквания.

Кой наследява имота?

Според Закон за наследството това са:

 • Децата на починалия 
 • Родителите, при липса на деца
 • Братя и сестри – по равни части, когато липсват децата и родителите
 • Баби и дядовци получават една трета, а братя и сестри две трети 
 • Преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете;
 • Ако съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, получава половината от наследството, ако е преди да изминат десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. 

Първи стъпки при придобиване на имот по наследство

Първата стъпка при наследяването на имот е изваждането на удостоверение за наследници. Този документ установява кой има право на наследство, но и осигурява правата на наследниците. С него лицата, които са наследници по закон, се легитимират да притежават и управляват наследството. Това е ключът за прехода към собствеността върху наследеното имущество.

Процедурата за издаване на удостоверение за наследници започва с молба-декларация, която се подава до кмета на общината, където е последният адрес на починалия наследодател. Тази молба е съпроводена от препис от смъртния акт. Въпреки че процесът може да изглежда сложен, той е важен за справедливото разпределение на имуществото и защита правата на наследниците. От изключителна важност е да се следва законодателството и да се извърши процедурата коректно, за да се избегнат бъдещи правни проблеми. 

Каква е ролята на нотариуса при наследяване на имот?

Издаване на удостоверение за наследници

След извършване на проверки и изпълнение на необходимите процедури, етапът на получаване на удостоверение за наследници е от изключителна важност. Според закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в чл. 14 ал. 1, собственикът на имота е задължен да уведоми общината, в която се намира имотът, в рамките на два месеца от датата на придобиване. Това става чрез подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. В случай на придобиване на имот по наследство, обаче, според третата алинея на същия член е предвидено подаването на декларация в 6-месечен срок. След подаването на тази декларация, собственикът става задължен да плаща данък върху сградата и такса смет за имота. 

Плащане на данък върху наследството

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) предвижда специални правила за данъка върху наследството. Според чл. 29 от този закон, данъкът се облага върху наследеното имущество на български граждани, както и на имоти на чужденци в страната. По този закон, наследственото имущество включва всички движими и недвижими вещи, както и други имуществени права и задължения към момента на откриването на наследството. Важно е да се отбележи, че данъкът върху наследството не се заплаща от съпруга или наследниците по права линия без ограничения. Това е посочено ясно в чл. 31, ал. 2 от ЗМДТ. Според този текст, данъкът не се изисква при наследяване по права линия.

Същевременно, съгласно същия закон, наследниците са задължени да подадат декларация в общината, където е последното местожителство на наследодателя, в срок от 6 месеца след откриването на наследството. Този срок започва от датата на смъртта на наследодателя и е от значение за съответните наследници, които следва да изпълнят тази задължителна процедура.

Констативен нотариален акт върху придобит по наследство имот

Обикновено тази стъпка се прави като защита от измама от други наследници или при оспорване правото на собственост от трети лице. Първата стъпка е представянето на документ за собственост, съответстващ на предишния нотариален акт. След това, е необходимо да се предоставят актуални удостоверения за наследници. Тези документи трябва да бъдат издадени или заверени в рамките на последните 6 месеца и да съдържат точна информация за датата на смъртта на наследодателя, както и за наследниците му.

Важно е, че удостоверенията се издават от служба „Есграон“ на общината, където е последното местоживеене на починалото лице, и се базират на данни от личния регистрационен картон и регистрите за населението, а не на молба-декларация. 

Как да установя правото си на наследство върху имот?

Следващата стъпка е проверката за налични завещания, която се извършва от Службата по вписванията. След като са предоставени всички необходими документи, се изисква актуална скица на мястото, само ако собствениците притежават идеална част от поземления имот. Следва предоставянето на удостоверение за актуален административен адрес, в случай че има разминаване в описанието на адреса по документ за собственост.

Ако са налице съпрузи сред наследниците, се изисква удостоверение за граждански брак. Накрая, се изисква декларация по чл. 23 от Семейния кодекс, ако някои от продавачите или техният съпруг/съпруга са адресно регистрирани на адреса на имота, който се продава. Завършващата стъпка е представянето на актуално удостоверение за данъчна оценка за имота. Тези стъпки и документи са необходими за успешното издаване на констативен нотариален акт върху придобития по наследство имот.

Смяна на партидите за ВиК и енерго услуги

При наследяване на имот е важно да се предприемат определени стъпки за смяна на партидите във в (В и К) и енергийното дружество. Срокът за прехвърляне е 30 дни от настъпване на събитието. Необходимите документи са:

 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници;
 • Декларация при съсобственост;
 • Документ за платена сметка, от който да е виден абонатен, клиентски или др. партден номер.

Наследяването на имот е важна и често сложна процедура, която изисква внимателно обмисляне и изпълнение. Поискайте професионална помощ от Имоти Премиер, за да се уверите, че всички стъпки са изпълнени правилно и законно. Бъдете търпеливи и внимателни, като се стремите да се справите с всяка част от процеса с добро разбиране и отговорност.

Мислите ли за покупка или продажба на имот? Нашият БРОКЕР НА МЕСЕЦА - Йордан Иванов е на ваше разположение: y.ivanov@imotipremier.com

【 Попитайте сега: 0879 59 00 53

Често Задавани Въпроси:

При наличие на повече от един наследници процесът за делба на наследството може да включва съгласуване между наследниците, съдебен процес или изпълнение на завещание, ако има такова.
За установяване на правото си на наследство върху имот е необходимо да се извади удостоверение за наследници от съответната общинска администрация.
За тази цел е важно да се консултирате с юрист или брокер, които могат да ви помогнат да проверите и платите всички съответни такси и данъци.
Необходими са документ за собственост, удостоверение за наследници, декларация при съсобственост и документ за платена сметка.
Нотариусът има задачата да удостовери правилното изпълнение на процедурите за наследяване на имот, като съставянето на нотариални актове за прехвърляне на собствеността.

Оценка на Статията:

5.0
(3 Отзива)
5
(3)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Отзиви за статията

Ани Шикова

На мен ми беше полезно да разбера, кой има право на наследство и колко.

21 юли 2024

Смилен Попов

Не знаех, че сроковете за прехвърляне на партида са толкова къси.

05 юли 2024

Иван Димитров

Разбрах какви документи са ми нужни и от къде да започна. Полезна статия.

25 юни 2024

Напиши отзив за Придобиване на имот по наследство

 • ( от 1 до 5 )
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.
 • Избрани имоти

  Продава
  Код: 347194
  € 43 000
  350 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345331
  € 225 000
  360 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 338029
  € 118 000
  110 м2 4-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336923
  € 499 000
  580 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333642
  € 230 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333391
  € 1 100 000
  5516 м2 Парцел
  Бургас, област, гр.Царево
  Продава
  Код: 333347
  € 79 990
  880 м2 Парцел
  Варна, Левски
  Продава
  Код: 333034
  € 120 000
  10000 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Рогачево
  Продава
  Код: 330258
  € 310 000
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328423
  € 0
  6000 м2 Земеделски имот
  Добрич, област, с.Кранево
  Продава
  Код: 328376
  € 51 990
  85 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328360
  € 103 000
  75 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област

  Още топ имоти

  Продава
  Код: 359463
  € 189 990
  165 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Отдава
  Код: 359012
  € 600
  380 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 358607
  € 134 900
  97 м2 4-стаен
  Варна, Възраждане 2
  Продава
  Код: 358524
  € 99 900
  78 м2 2-стаен
  гр.Каварна, Добрич, област
  Продава
  Код: 357901
  € 440 000
  223 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 357900
  € 287 000
  180 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 357818
  € 189 000
  170 м2 Къща
  Варна, област, с.Куманово
  Продава
  Код: 357513
  € 99 900
  140 м2 Къща
  Добрич, област, с.Гурково
  Продава
  Код: 356919
  € 469 000
  297 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 356105
  € 47 000
  48 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 355274
  € 349 000
  148 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354769
  € 49 990
  50 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354560
  € 16 900
  105 м2 Къща
  Добрич, област, с.Конаре
  Продава
  Код: 354484
  € 398 000
  258 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 354019
  € 265 000
  224 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 351783
  € 130 000
  120 м2 3-стаен
  Добрич, Център
  Продава
  Код: 351781
  € 95 000
  66 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 351779
  € 350 000
  210 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349679
  € 82 000
  80 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349635
  € 230 000
  187 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349631
  € 190 000
  162 м2 Къща
  Добрич, област, с.Оброчище
  Продава
  Код: 349269
  € 58 500
  731 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 349221
  € 65 000
  531 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347677
  € 109 990
  165 м2 3-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347196
  € 47 000
  410 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 347194
  € 43 000
  350 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345674
  € 155 000
  340 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345331
  € 225 000
  360 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 345234
  € 149 900
  162 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 344170
  € 66 900
  69 м2 2-стаен
  Варна, Кайсиева градина
  Продава
  Код: 343429
  € 79 000
  1174 м2 Парцел
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 343140
  € 125 000
  55 м2 2-стаен
  Варна
  Продава
  Код: 339408
  € 123 000
  130 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 338029
  € 118 000
  110 м2 4-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 337915
  € 495 000
  590 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336923
  € 499 000
  580 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 336178
  € 85 000
  85 м2 Къща
  Варна, област, с.Круша
  Продава
  Код: 336167
  € 1 278 860
  11626 м2 Парцел
  Варна, Западна пром. зона
  Продава
  Код: 334581
  € 330 000
  223 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 334579
  € 220 000
  117 м2 3-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333707
  € 125 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333642
  € 230 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 333391
  € 1 100 000
  5516 м2 Парцел
  Бургас, област, гр.Царево
  Продава
  Код: 333347
  € 79 990
  880 м2 Парцел
  Варна, Левски
  Продава
  Код: 333034
  € 120 000
  10000 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Рогачево
  Продава
  Код: 331812
  € 51 800
  1950 м2 Парцел
  Добрич, област, с.Камен бряг
  Продава
  Код: 330258
  € 310 000
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 330122
  € 259 000
  200 м2 Къща
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328423
  € 0
  6000 м2 Земеделски имот
  Добрич, област, с.Кранево
  Продава
  Код: 328376
  € 51 990
  85 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 328360
  € 103 000
  75 м2 Вила
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 324744
  € 216 000
  5400 м2 Парцел
  Варна, Виница
  Продава
  Код: 322575
  € 180 000
  Магазин
  Варна
  Продава
  Код: 322200
  € 116 160
  132 м2 2-стаен
  гр.Балчик, Добрич, област
  Продава
  Код: 320091
  € 514 990
  758 м2 Къща
  Варна
  Продава
  Код: 319695
  € 135 000
  Магазин
  Варна
  Обади се