Обратно към публикации Полезно

За какво да внимавате при покупка на имот

17.08.2022 support
За какво да внимавате при покупка на имот - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

Имотните сделки са едни от най-големите сделки на пазара. Често много хора избират да се оправят сами в процеса по покупко-продажбата, с цел да си спестят разходите от посредници, но това не винаги е добра идея, особено ако не сте запознати с рисковете, които крият имотните сделки.

В тази статия ще изброим всички най-често срещани грешки, които не бива да допускате при покупко-продажбата на имот, в противен случай рискувате да се опарите и то доста жестоко.

Винаги проверявайте чия е собствеността на имота

Много хора си мислят, че проверката на собствеността над дадено имущество е задължение на нотариуса. Това всъщност не е така. Нотариусите са длъжни да направят проверка дали продавачът има право или е упълномощен да извършва продажбата, но не проучват правото на собственост. А както знаем за да добиете права над дадено имущество, първо трябва да го придобиете. Това става само от негов собственик или нотариално упълномощено лице.

Проверката за собственост над даден недвижим имот става чрез справка в Имотен и Търговски регистър към съответната община по местонахождение на имота. В някои случаи такива ще ви бъдат представени още преди изповядването на сделката. За да бъдете абсолютно сигурни, че наистина ще получите имота от законен собственик е необходимо проверката за собствеността да бъде извършена поне най-малко 10 години назад. Има вероятност имотът да е бил прехвърлян в миналото, което може да доведе до проблеми със собствеността.

Внимавайте за имоти, които са наследени

Често в практиката се случва трети лица да предявят своята собственост върху имота, особено ако то е придобит по наследство. В този случай внимателно трябва да проверите за наличие на съсобственост – което е налице и ако имотът се води на двама съпрузи. При продажбата на имот, който е съсобствен на няколко лица е необходимо тяхното изрично съгласие за прехвърлянето на собствеността. За това при сделки с наличие на семейна имуществена собственост е необходимо да изискате Удостоверение за семейно положение или сами да проверите в Регистър за имуществените отношения между съпрузите, макар че има риск те да не са вписани там. За това и нашият съвет е да се консултирате за всеки случай с юрист по вещно право, който обстойно да проучи въпроса и да гарантира правото на собственост над имота.

В случай на съмнение, че имотът който сте набелязали може да е наследен е важно да проверите за съсобственост, тъй като всеки наследник, който притежава дял от имота може да предяви делба.

Не пропускайте и проверката за наличие на тежести върху имота

При покупка на имот от инвеститор или фирма е необходимо да проучите добре тяхната история и текущото им състояние. В някои случаи е налице наличието на несъстоятелност на предприемача, което често остава скрито и се открива чак когато е станало твърде късно. Ако този проблем е на лице, то има голяма вероятност върху имота да са наложени големи тежести, като например залог.

Прехвърлянето на собственост върви с всички тежести, запори и задължения, наложени върху имота. Това е сериозен проблем, за който трябва винаги да бъдете нащрек, тъй като наличието им може впоследствие да ви лиши от правото на собственост над имуществото. За да се предпазите е необходимо да се консултирате с адвокат, който да направи пълна проверка за тежести над имота. Документацията, която се изкарва често е обемна и отнема време.

Рисковете при имотите „на зелено“

Покупката на имот на зелено винаги крие известни рискове тъй като плащате преди самата сграда да е изобщо налице. И тук трябва задължително да направите проверка за собственост на имота, право на продажба, кой е собственик на земята, каква е историята на строителя или фирмата инвеститор и т.н.

След това следва да се премине към проверка за законност на строежа и наличие на разрешително, което винаги върви със съответните архитектурни планове. Правото на строеж се издава под формата на нотариален акт и трябва да бъде подписано заедно със собственика на земята. Тук има доста изисквания и процедури, които внимателно трябва да бъдат проверени. Ако нещо не е както трябва може да има проблем с издаването на последващите актове.

Акт 14, 15 и 16 определят отделните етапи на строеж. Колкото по-рано закупите имота преди издаването на документа, толкова рискът за вас е по-голям. Целта на тези актове е да се проследи строежа и извършването на всички дейности по него, съгласно закона.

В случай, че купувате сграда още преди издаването на Акт 14, то закупувате само правото на строеж. Тук рискът строежът да се забави по-дълго от очакваното и да остане недовършен е доста голям. Имотите с издаден Акт 15 теоретично са завършени, но все още не бива да се радвате, тъй като не са въведени в експлоатация и пребиваването в тях би било незаконно. Въвеждането в експлоатация става с Акт 16, но огромна част от сделките с имоти на зелено се осъществяват много преди неговото издаване, което крие доста големи рискове за купувачите. Имайте това в предвид и задължително се консултирайте с юрист за да избегнете рисковете по този тип сделки.

Ваша ли ще бъде терасата или е част от общите части?

Задължително при изповядването на сделка с недвижим имот обърнете внимание към коя част на имота се причислява квадратурата на терасата, ако има такава. Не рядко се случва терасите да бъдат тип „покривни“ и да бъдат причислени към общите части на сградата, което означава, че останалите живущи се явяват като съсобственици и могат да предявят претенции към нея.

Покупката на недвижим имот определено включва множество особености, за които задължително трябва да внимавате за да не станете жертва на измама. За това и в нашата практика съветваме всички купувачи да се консултират с професионалист, който да ги предпази от загуби. Агенция Имоти Премиер е тук за да ви предостави компетентен съвет и да ви съпътства през целия процес по изповядването на сделката.